Тағы да тіл...

Тіл – халық қазынасы, рухани байлығы. Тіл – халықтың жаны. Демек, қазақ тілі – қазақ елінің жаны,...